Annonsera på Börsplus

Genom att annonsera på, eller samarbeta med, Börsplus når du en köpstark målgrupp med mycket stort intresse för börs och aktier. I snitt äger våra prenumeranter värdepapper för mellan 3 och 7 Mkr. Kontakta oss för att veta mer.

Displayannonser

Displayannonser

Du kan välja att antingen annonsera på vår hemsida, eller i vårt nyhetsbrev som går ut till samtliga medlemmar på Börsplus.

Temadagar

Börsplus anordnar event och Temadagar där noterade bolag får träffa kapitalstarka investerare.

Noteringspaket IPO-guiden

Bästa synligheten i samband med notering får man via Börsplus IPO-guide.

Partnerpaket för rådgivare

Välrenommérade aktörer och rådgivare kan bli partners till Börsplus IPO-guide.

Börsplus podcast

Börsplus podcast kommer ut varannan vecka och når då tusentals aktie- intresserade.

Nativeannonser

Med nativeartiklar kan budskapet skräddarsys efter målgruppen, och samtidigt ge en bättre läsupplevelse.