Rådändringar: K-Fastigheter och Sinch

Analyser är delvis färskvara. När det hänt mycket med börskursen och/eller i verksamheten så kan det ofta vara läge att se över ursprungsrådet. Här är två bolag där vi idag byter fot.