Medistim: Kan inte bypassa krisen

Börsplus går igenom tidigare analyser och uppdaterar med avseende på coronakrisen. Tillväxtstjärnan Medistim har gått från 220 ned mot 150 kr under börsfallet. Kvarstår köpläget?
Medistim utvecklar och säljer ett mätinstrument som används av operationsteam för att undersöka blodkärl framför allt under kärlkransoperationer (”bypass-operation”). I sitt mest moderna utförande används två olika metoder. Dels mäts blodflöde med en teknik som kallas Time Flow. Dels används ultraljud för att skapa en bild av hur blodkärl ser ut inuti och hur dess väggar är beskaffade. Allt detta kan kirurgteamet använda för att exempelvis lokalisera förträngningar i kärl och samt verifiera att blodflödet är okej genom det nya bypass-kärl som opereras dit. Det senare är standard i många länder som Tyskland. Medistim uppger att man är ensamma om lösningen på marknaden. Nischen för denna utrustning sägs vara värd cirka 3 miljarder kr inom hjärtkirurgi.