G5 Entertainment: Ett vågat spel

KOMMENTAR: Mobilspelsbolaget ökar intäkterna jämfört med andra kvartalet 2019. Rörelseresultatet tyngs dock av höga marknadsföringskostnader och aktien rasar på beskedet.
G5 Entertainment utvecklar spel till mobiltelefonen som riktar sig särskilt mot kvinnor över 35. Bolaget sysselsätter i dag drygt 500 anställda där merparten finns inom programmering och utveckling i Ukraina och Ryssland. Bolagets senaste spel Jewels of Rome går ut på att para ihop objekt med samma färg. Det påminner alltså lite om Candy Crush som är ett världens bäst säljande mobilspel.