Amido: Garantiåtaganden ingen nyckel för lyckad börsnotering

Fastighetsteknikbolagets erbjudande tecknades bara till hälften och aktien rasar med drygt 30 procent första handelsdagen. Det är lätt att se kopplingen mellan frikostiga garantiersättningar och dålig avkastning.