Pref-guiden: Då kan Akelius D stiga

Akelius nya utdelningsaktie av serie D har fått en ljummen start på börsen. Vi har en teori som ger en möjlig förklaring till varför så är fallet – och vad som kanske krävs för att D-aktien ska stiga.