Börsplus portfölj: Upp i augusti

Drygt 3 procent steg portföljen under den sista sommarmånaden. Det var våra två norska medtech-bolag som agerade draglok.