Buy and Hold-portföljen: Sex nya innehav

Dags att fylla på Buy and Hold-portföljen med de nya köpvärda aktier som Börsplus vaskat fram på sistone. Det blir hela sex nya namn.