Buy and Hold-portföljen: Blod och bult

Portföljen fylls på med två aktier där våra analyser pekade på riktigt stor kurspotential.