Börsplus portfölj: Vinsthemtagningar i oktober

Oktober betyder rapporter och för portföljens del var det ömsom vin ömsom vatten.