Vitrolife: Aktien vaknar till liv

Fertilitetsbolaget verkar ha hittat tillväxtformen igen och den organiska tillväxten stiger.
Affärsområde Time Lapse med systemet Embryoscope är en stark tillväxtdrivare för Vitrolife, där bolaget har en dominerande ställning på marknaden. Den globala penetrationen för användning av Time Lapse är ungefär 15 procent.