Transcendent: Höga ambitioner

Ett snabbväxande och lönsamt konsultföretag inom företagsstyrning och regelefterlevnad som söker notering på First North. Marknaden är god och ambitionerna skyhöga. Är det nog för att teckna aktien?