Spago Nanomedical intensifierar jakten på tumörer

Spago Nanomedical utvecklar nanomaterial för diagnostik och behandling av cancer. Deras kontrastmedel ska hjälpa läkare att kunna identifiera olika cancertumörer vid ett tidigt skede. Vid en investerarlunch hos Aktietorget berättar vd Mats Hansen om bolagets verksamhet och den nyligen genomförda emissionen.

Magnetisk Resonanstomografi, ofta slarvigt kallat magnetröntgen, används idag för att läkare med bilder ska kunna upptäcka, lägesbestämma och klassificera sjukdomar och skador. Idag används ofta kontrastmedel som är ett ämne som tillförs kroppen för att till exempel vissa organ ska framträda tydligare på bilderna.

Spago Nanomedicals huvudprodukt heter SpagoPix och är ett kontrastmedel som förstärker den signal som mäts vid MR-undersökningar bättre än befintliga kontrastmedel. SpagoPix baseras på grundämnet mangan vilket enligt bolaget har tydliga fördelar mot konkurrenterna som baserar sina kontrastmedel på gadolinium.