Spago Nanomedical: Bilden blir snart tydligare

Spago Nanomedical har efter många års förberedelser nyligen inlett kliniska studier för SpagoPix-projektet. Om studierna visar säkerhet och bra effektdata är målsättningen att få till en affär med en större aktör. Det finns betydande uppsida i aktien till priset av hög risk.
Den kliniska studien på Spagos kontrastmedel genomförs vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala och kommer att inkludera upp till 20 patienter med bekräftad bröstcancer.