Spago gör storemission för nanoprojekt

Efter många års arbete är det nu dags för kontrastmedlet SpagoPix att komma in i klinisk fas. Det bästa argumentet för att investera i Spago är att duktiga personer i styrelse, ledning och bland ägarna uppenbart tror på bolaget genom att delta rejält i den pågående emissionen. Om SpagoPix eller systerprojektet Tumorad kan bli framgångar som skapar aktieägarvärde återstår att se.