Sectra: Kvalitet kostar

Medicinteknik- och IT-säkerhetsbolaget Sectra går som en klocka. Tillväxtmöjligheterna är goda samtidigt som värderingen är hög. Vi har synat dagens rapport. Finns det fortsatt uppsida i aktien?

Sectra (260 kr) utvecklar och säljer lösningar inom IT-säkerhet och medicinteknik. Bolaget med bas i Linköping har cirka 715 anställda. Börsvärdet är drygt 10 miljarder kronor.

Vi har tidigare ett neutralt råd på aktien och idag redovisade Sectra rapporten för det tredje kvartalet som vi tittat närmare på.

Sectra Q3 18/19Q3 17/18R12M 18/19
Orderingång391 Mkr338 Mkr1528 Mkr
Tillväxt15,6%11,6%2,4%
Omsättning 342 Mkr300 Mkr1 363 Mkr
Tillväxt13,8%2,0%7,60%
Rörelseresultat 55,7 Mkr51,3 Mkr 234 Mkr
Rörelsemarginal16,3%17,1%17,2%
Vinst per aktie 1,14 kr0,92 kr5,53 kr

Nedan följer några av de viktigaste händelserna under kvartalet som gått:

  • Stabil tillväxt i omsättning och ordergång.
  • Sectra vinner utmärkelsen ”Best in KLAS”
  • Rörelseresultatet fortsätter att stärktas.
  • Sectra har tecknat ett nytt distributionsavtal i Sydkorea.

Trots att Sectra är ett stort bolag och omsätter mer än 1350 Mkr på årsbasis så är kvartalsvariationerna relativt stora. Bolaget har brutet räkenskapsår och dagens kvartalsrapport omfattar det tredje kvartalet (nov-jan 18/19). Det starkaste kvartalet är räkenskapsårets avslutande kvartal (feb-april), alltså innevarande kvartal.

Omsättningen under tredje kvartalet ökade med 14 procent till 342 Mkr (300). Exklusive positiva valutaeffekter var tillväxten 9 procent. Inget att klaga på med andra ord. Den ännu viktigare orderingången stärktes med 16 procent till 390 Mkr.

Räknat på rullande tolv månader uppgick försäljningen till 1363 Mkr innebärande en tillväxt om 7,6 procent. Orderingången under motsvarande period var 1528 Mkr, en tillväxt på 2,4 procent. Orderingången växer mindre än intäkterna, men så länge orderingången är ett par hundra miljoner högre än försäljningen så finns ingen anledning till oro.

Den stora drivkraften är fortsatt bolagets största affärsområde Imaging IT Solutions som säljer digitala bildbehandlingssystem till sjukvården. Under kvartalet vann Sectra en order hos den amerikanska vårdgivaren Charlotte Radiology i North Carolina. Beställningen omfattar Sectras lösning för bröstdiagnostik (PACS) till 15 mammografikliniker.

Att Sectra växer på den amerikanska marknaden är viktigt, det är nämligen där större delen av tillväxten förväntas komma ifrån under kommande år. Detta eftersom Sectra redan är en dominerande aktör på de europeiska marknader som bolaget är verksamma på (Sverige, Norge, Storbritannien, Nederländerna).

Sectra har dessutom nyligen vunnit utmärkelsen ”Best in KLAS” för högst kundnöjdhet bland vårdgivare i USA. Detta är sjätte året i rad som Sectra vinner utmärkelsen före stora globala jättar såsom GE Healthcare och Philips. Sectras konkurrensfördel mot dessa giganter är förutom en bra produkt just bra kundservice och hög användarvänlighet vilket bolaget uppenbarligen har.

Rörelseresultatet (Ebit) under kvartalet stärktes till 55,7 Mkr (51,3) motsvarande en marginal om 16,3 procent (17,1). På rullande tolv månader var jämförbara siffror 234 Mkr (239) respektive 17,2 procent (18,9). Att rörelseresultatet minskar är inte tillfredställande och en trend bolaget bör vända, men får vi tro ledningen ska det ske genom intäktstillväxt och inte genom högre marginaler.

I rapporten skriver Sectra explicit att: ”vi ska återinvestera den vinst vi genererar över 15 procent operativ marginal i tillväxtmöjligheter”. Det här budskapet har bolaget givit förr och enligt vår uppfattning så verkar bolaget tycka det är problematiskt att uppvisa allt för höga rörelsemarginaler gentemot bolagets kunder, då det kan bli problem vid prisförhandlingar etc. Där finns en delförklaring till ambitionen om 15 procent rörelsemarginal.

Vi gillar denna tillväxtorienterade strategi. Man kan ändå notera att de analytikerprognoser som finns inte tar höjd för några fallande marginaler (inte våra prognoser heller, för övrigt), men väl för fortsatt tillväxt. Om inte Sectra även fortsättningsvis förmår att överleverera på sitt marginalmål finns risken för kursmässiga bakslag, givet att tillväxten inte överraskar tydligt positivt.

En annan intressant händelse under kvartalet är bolagets intåg i Asien. Närmare bestämt i Sydkorea genom ett nytt distributionsavtal. Asien är i stort sett obruten mark för bolaget. På bolagets telefonkonferens pratade ledningen om att tillväxtmöjligheterna i regionen är stora. Samtidigt finns stora skillnader mellan länderna i termer av marknadsdynamik och regulatoriskt regelverk. Att etablera sig i nya länder tar också tid.

Nedan följer vår prognos hur de närmsta åren kan arta sig.

Sectra
Börskurs:260,00 kr
Antal aktier (miljoner):38,5
Börsvärde:10 018 MkrVDTorbjörn Kronander
Nettokassa:133 MkrStyrelseordförandeJan-Olof Brüer
SvD Börsplus huvudscenario
2017/182019E2020E2021E
Omsättning1 2951 3901 5291 682
- Tillväxt13,2%7,4%10,0%10,0%
Rörelseresultat239243287336
- Rörelsemarginal18,5%17,5%18,8%20,0%
Resultat efter skatt198183218255
Vinst per aktie5,204,705,706,60
Utdelning per aktie4,504,504,504,50
Direktavkastning1,7%1,7%1,7%1,7%
Avkastning på eget kapital34%31%36%38%
Operativt kapital/omsättning15%15%16%16%
Nettoskuld/EBIT-0,9-0,8-0,7-0,8
P/E50,055,345,639,4
EV/EBIT41,340,634,529,4
EV/Sales7,67,16,55,9

Utsikter

Tillväxtmöjligheterna på marknaden är goda. Marknadsutvecklingen drivs att faktorer såsom en växande och åldrande befolkning där efterfrågan på tillförlitlig diagnostik ständigt ökar. Även tillväxtmöjligheterna inom bolagets mindre affärsområde Secure Communications är goda till följd av en allt mer osäker värld med IT-hot etc.

Vi räknar med att Sectra växer ungefär 10 procent årligen kommande år. En multipel om 30 gånger rörelseresultatet ger en uppsida på cirka 5 procent. I jämförelse med nedanstående peer-grupp så växer Sectra inte så snabbt samtidigt som rörelsemarginalen är betydligt lägre. De återkommande intäktsströmmarna är däremot höga.

BolagAvkastning 1 år %P/E 2019EEV / Ebit 2019EEV / Sales 2019EEbit-marginal 2019E %Årlig tillväxt i omsättning 2018-2020 %
Sectra56,145,634,56,519,59,1
Cellavision91,858,745,315,333,715,3
Raysearch-26,739,225,34,618,121,1
SyntheticMR0,647,435,917,949,851,8
Vitrolife71,255,844,715,033,515,8
Fortnox88,846,835,510,730,226,7
Evolution32,324,622,07,935,922,2
Genomsnitt44,945,334,611,131,523,1
Källa: SvD Börsplus / Factset
DefinitionAktiens avkastning 12 månader, inklusive utdelningBörskurs delat på förväntad vinst per aktie för 2019EEV = Börsvärde + Nettoskuld. EBIT = förväntat rörelseresultat 2019EEV = Börsvärde + Nettoskuld. Sales = förväntad omsättning 2019EFörväntad rörelsemarginal 2019EFörväntad årlig tillväxt 2018-2020

Börsplus slutsats

Sectra framstår som ett högkvalitativ bolag med goda tillväxtmöjligheter och stor andel återkommande intäkter (över 50 procent). Detta är egenskaper som aktiemarknaden älskar. Det är inget snack om att aktien är dyr. Med en multipel om 30 gånger rörelseresultatet är avkastningspotentialen ganska begränsad.

Ska man då sälja aktien? Kanske inte, vi ser inga direkta orosmoln förutom att tillväxten kan sakta in och att rörelsemarginalen krymper mot bolagets målsättning. Då kan den höga värderingen säkerligen bli ifrågasatt. Rådet blir tillsvidare således neutralt.

Sectra tio största ägareKapitalRöster
Nordea Fonder13,78%8,52%
SEB Fonder8,57%5,31%
If Skadeförsäkring AB8,20%5,08%
Torbjörn Kronander8,01%11,72%
Jan-Olof Brüer7,93%11,67%
Frithjof Qvigstad5,64%7,31%
Fjärde AP-fonden5,27%3,27%
Swedbank Robur Fonder3,92%2,43%
Robert Forchheimer3,60%5,17%
Viiveke Fåk3,42%5,34%
Källa: Holdings

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel finns på www.svd.se.
I juli 2019 migrerades denna och ett tusental andra artiklar över från SvD till denna sajt. I vissa fall har delar av dessa artiklar dessvärre inte följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla tabeller, bilder, formatering eller rutor med tilläggsinfo som exempelvis om skribenten ägde aktien vid publiceringstillfället. Om du vill vara säker på att läsa en artikel med helt fullständig information bör du alltså söka rätt på ursprungsversionen på www.svd.se. Ett enkelt sätt att hitta dit är att via en sökmotor som Google söka på ”SvD Börsplus + [Bolag] och/eller [Rubrik]”.