Prevas: Nya vägar eller gamla hjulspår?

Konsultbolaget befinner sig i förändring. 2019 har börjat fint och marginalerna har förbättrats rejält. Om man får tro VD Johan Strid kan trenden bestå. Då finns bra uppsida i aktien trots uppgången.
Konsultbolaget Prevas är verksamma inom en rad olika branscher. En av kunderna är Göteborgs spårvägar där Prevas har hjälpt till att digitalisera underhållsarbetet. Andra välkända kunder är Saab, Ericsson, Altas Copco och Sandvik.