Momentum: Tappar fart

Kanske finns möjligheten att på längre sikt bättra på lönsamheten ytterligare för industriåterförsäljaren. Men i år blir nog marginalen sämre samtidigt som osäkerheten kring konjunkturläget ökat.
Momentum Group är en återförsäljare av verktyg, komponenter och förbrukningsvaror till framför allt industrikunder i Sverige, Finland och Norge. Koncernen har 1 800 anställda och säljer främst genom butikskedjan Tools (verktyg, skyddsutrustning och förnödenheter) och Momentum Industrial (komponenter och tjänster).