MedicPen: Ska man ta det blå eller röda pillret?

MedicPen tror sig stå inför ett marknadsgenombrott i Danmark och fyller krigskassan med en företrädesemission. Frågan är om det är illusion eller verklighet som ligger bakom hoppet.
MedicPen har utvecklat en tablettdispenser (till höger) för patienter och brukare som av olika skäl har svårt att medicinera enligt läkarens instruktion. Den placeras i hemmet och påminner med ljus, ljud och tal när det är dags att ta medicinen. Förutom att minska problem med felmedicinering hoppas bolaget att utrustningen kan frigöra tid för hemtjänstpersonal som kan ägnas åt omsorg istället för mediciner.