MedCap: Hälsosam tillväxt

MedCap har ett starkt år bakom sig såväl operativt som aktiekursmässigt. Tredje kvartalet var dock svalare. Hur ser utsikterna ut framöver?
MedCap är en aktör inom Life Science-området som förvärvar och utvecklar bolag. Koncernen består av två affärsområden Medicinteknik (Abilia, Cardiolex och Inpac) och Specialistläkemedel (Unimedic).