Jetpak: Kan bolaget leverera trots coronaeffekter?

Transportbolaget Jetpak har nyligen gjort ett förvärv av ett bolag inom transportlösningar för läkemedel. Kortsiktigt ser vi risk att utdelningen sänks eller dras in.    
Jetpak erbjuder logistiktjänster för kunder med akuta transportbehov över längre distanser – där flygfrakt är en lämplig lösning. Det kan till exempel vara ett tillverkande företag som snabbt behöver få fram en reservdel till en maskin som gått sönder.