HMS Networks: Värderingen frånkopplad verkligheten

Orderingången börjar sakta in och sparprogram har initierats. HMS rustar för sämre tider men aktiemarknaden verkar inte lika oroad. Det tror vi är fel.
HMS säljer produkter som möjliggör för industriella maskiner så som robotar, sensorer, generatorer och motorer att kommunicera med olika styrsystem.