Green Landscaping: Grönt ljus

Frågetecknet kring redovisningen rätas ut i och med dagens delårsrapport men en uppvärdering av aktien kräver troligen nya större förvärv.