Gränges: Full rulle

Bolaget tänker göra ett nytt stort förvärv, den här gången i Polen och i ett osäkert konjunkturläge med hög belåning. Kanske inte idealt här och nu men på sikt kan det nog bli bra. Det finns ett problem med aktien.
Gränges bearbetar aluminium till material för värmeväxlare i bilar, komponenter i AC-system och annat. Idag har bolaget en kapacitet på 460 000 ton och anläggningar i Sverige, Kina och USA. Nyligen avtalade bolaget om att förvärva en fabrik i Polen för 2,3 mdr kr. Här en bild från bolagets största verksamhet, Huntingdon, Tennessee, USA.