Gasporox: På spåret

Christer Fåhraeus blev näst störste ägare i Gasporox nyligen genom en riktad nyemission. Det uppskattades av marknaden som handlade upp aktien. En uppgång är rimlig också i kraft av de framsteg bolaget gjort på egen hand.