Formpipe: 2020 kan bli skördeåret

2019 ser ut att bli ett mellanår för Formpipe. Kan de återkommande intäkterna lyfta resultatet 2020 så ser potentialen bra ut. Är aktien värd risken?
Formpipe säljer ECM system (Enterprise Content Management) som används för att strukturera information i företag, myndigheter och organisationer.