Follicum: Klipper till med två studier

Follicum utvecklar två läkemedelskandidater. Ett projekt är inom håravfall och ett inom diabetesområdet. Efter nyligen genomförda nyemissioner är båda projekten finansierade för att tas så pass långt att en utlicensiering eller försäljning kan bli aktuell. Värderingen är tilltalande.
(AP Photo/Susan Walsh)