Firefly: Ingen rök utan eld

Halvårsrapporten från brandskyddsföretaget ger blandade budskap. Kan de tillväxtsatsningar som för tillfället belastar resultatet få effekt framåt är aktien intressant. 2019 verkar dock bli ett mellanår resultatmässigt.
Firefly utvecklar och säljer lösningar för detektering av bränder till kunder som Statoil, Stora Enso och SCA. Försäljningen sker till över 70 länder globalt.