Epiroc: Inte billigt nog

Precis som andra stora verkstadsbolag har Epiroc rasat på börsen. Tuffa tider väntar men sådana har bolaget klarat bra tidigare tack vare sin höglönsamma eftermarknad. Det syns i aktiens premievärdering.
På bilden visas Epirocs populära hydrauliska rigg för långhåls borrning vid namn Simba E7. Simba E7 används vanligtvis vid produktionsborrning i underjordsgruvor. Maskinen borrar långa hål i underjordsgruvan som man sedan fyller med sprängmedel för att frigöra materialet tex malm som sedan fraktas upp ovan jord.