Elos Medtech: Bygger för tillväxt

Kontraktstillverkaren Elos Medtech fortsätter att investera i utökad kapacitet och ser god efterfrågan inom ett flertal områden. Kan ledningen även bygga aktieägarevärde under kommande år?
Elos Medtech kommer bygga ut bolagets fabrik i Skara med 2400 kvm till totalt sett 5700 kvm. Den initiala investeringen uppgår till cirka 40 Mkr och utbyggnaden skall vara klar 2021. Bild: Elos Medtech