Consilium: Kryssningsboom och strukturomvandling

Förutsättningarna finns – Consilium är global världsledare inom brand- och gasdetektion på fartyg. Däremot osar det bränt kring bolagsstyrningen med knepig koncernstruktur och hög skuldsättning. Vissa saker håller nu på att ändras – räcker det för att tro på aktien?
Bilden ovan är ur en broschyr från Consilium och visar en rad olika säkerhetsprodukter som kan finnas på ett passagerarfartyg och som Consilium levererar.