Bosjö: En billig högutdelare med minskande skuldsättning

Ett konsultdrivet fastighetsbolag som äger Ellos huvudkontor och centrallager utanför Borås. Efter en refinansiering i fjol har bolaget minskat räntekostnaderna och lägger nu i stället mer pengar på skuldamortering. Det är goda nyheter för aktien.