Biotage: Med förvärv på agendan

Medicinteknikbolaget Biotage har egenskaper som aktiemarknaden gillar med hög andel återkommande intäkter och fin skalbarhet. Kan bolagets nya VD som snart tillträder accelerera förvärvstempot så finns intressant potential.
Biotage säljer instrument och förbrukningsvaror som används för att separera olika substanser.