Bergs Timber: Sågverk med osäkra utsikter

Aktien handlas till en rabatt gentemot andra träindustriföretag men exponeringen mot sågverk gör att detta är helt i sin ordning.
Bergs Timber är efter att Rörvik köptes ut börsens enda renodlade sågverksbolag. Företaget har drygt 1 000 anställda och huvuddelen av sin försäljning i England, Sverige och Baltikum.(Roxx fotografer)