Amasten: Stora affärer och nya ägare

Samhällsbyggnadsbolaget köper 20 procent av fastighetsbolaget Amasten. Option att köpa ytterligare 10 procent finns vilket i så fall skulle trigga budpliktsbud på 8,25 kronor per aktie. Vi ger vår syn på hur man ska se på Amastens stam- respektive preferensaktie.