Akelius Pref: Blir den inlöst till premie?

Precis som vi skissade på när vi köpte in Akelius Pref till Börsplus portfölj verkar det som att bolaget nu löser in preferensaktien och emitterar en ny ”D-aktie”. Vi reder ut hur man ska tänka kring det – och varför det kan vara värt att behålla aktien trots att den handlas över inlösenkursen.
Akelius äger bostadsfastigheter i bland annat Sverige, Tyskland, USA och Kanada. Totalt är beståndet värt omkring 125 miljarder kronor. Sedan 2014 har Akelius en preferensaktie noterad på First North.