Addtech: Teknikhandlar upp sig

Även med ny ledningsgrupp fortsätter teknikhandelskoncernen på den inslagna vägen med fler förvärv som gör koncernen lite större för varje kvartal som går.
Niklas Stenberg är ny vd för Addtech sedan hösten 2018. Centralt i affärsidén är att förvärva nya bolag som självständigt drivs vidare utan jakt på stora synergivinster. Totalt omsätter koncernen drygt 10 miljarder kronor och sysselsätter närmre 3 000 anställda.