24Storage: En aktie som kräver lagring för att mogna

En utmanare inom uthyrning av förråd som nu söker sig till börsen. Bolaget har växt snabbt men den som gillar fastighetsbolag med bevisad vinstförmåga lär behöva vänta ytterligare ett tag.
24Storage är ett fastighetsbolag inom så kallad "self storage". Det vill säga uthyrning av av tillfällig förvaringsyta. Bolaget driver totalt 23 anläggningar varav 19 av dessa med äganderätt till fastigheten. 85 procent av bolagets 6 000 kunder är privatpersoner medan resterande utgörs av mindre företag som exempelvis behöver utrymme för arkivering, lager eller kontorsutrustning.